JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

คณะกรรมการบริหาร

 
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง  ปี 2565 - 2567
 
 
นายเฉลิม ถาวรพานิช
นายกสมาคมฯ
 
      
นายธนาวุฒิ ศิริเรือง       
อุปนายกฝ่ายบริหาร      
 
    l  
       นายยุทธนา ภู่ทรัพย์
     อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายทนงศักดิ์  เพ็งเพียร
กรรมการและเหรัญญิก

นายเรวัติ  มะนัส
​กรรมการและนายทะเบียน

นายวิเชียร ความคิดดี
กรรมการและเลขานุการ

นายไพบูลย์ กิตติศักดิ์ภิญโญ
​กรรมการและปฎิคม

นายศุภกร ปี่เพาะ
กรรมการฝ่ายบริหาร

นายพรชัย ประเจริญ
กรรมการฝ่ายบริหาร

นายสมภพ คำพิหล้า
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายภัทรชิรพงศ์ อุปัชฌาย์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพงศธร เกตุขาว
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสิริศักดิ์ อินตรา
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายศรัณยู  กูลทรัพย์ตระกูล
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

นายคมกริช พันงาม
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ​                                                          
 
คณะที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ปี 2565 - 2567
 
 
นายสุทิยา ศิริเจริญ
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 

นายพิทยา  เพชรพลอย
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

นายยุทธนา  สามัง
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

นายสมบูรณ์  ภู่เนตร
ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม

นายวิษณุ นงนุข
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 

นายชัยอมร  จันทร์พิทักษ์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการต่างประเทศ

นายสมเพชร แน่นหนา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์