สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง - THAI PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
นายสุทิยา  ศิริเจริญ
นายกสมาคมฯ
สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แวะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของสมาคมฯ
  ปัจจุบันสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง
ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประ
สงค์ของสมาคมฯโดยมีการจัดฝึก
อบรมบริการให้แก่สมาชิกฯบริษัทและบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และการ
บริการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบของทางภาครัฐ
ขณะเดียวกันสมาคมฯก็ยังมีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาธุรกิจบริการกำจัดปลวก
และแมลง ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความรู้ด้านการบริการป้องกันและกำจัดแมลงที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า โดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ นอกจากการฝึกกอบรมให้ความรู้แล้ว ทางสมาคมฯ ยังมีนโยบายที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มขึ้นการจัดทำรูปแบบสัญญาบริการกำจัดแมลงที่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและลูกค้า การส่งเสริมการทำวิจัยการว่างระบบท่อ ป้องกันกำจัดปลวก

ดูทั้งหมด 


  
     อบรมครั้งที่ 1/2558
     อบรมครั้งที่ 2/2558


 
อ่านต่อ  
 
  
     ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


 
อ่านต่อ  ร้องเรียนโดยตรงกับ อ.ย. 1556


ร้องเรียนผ่านสมาคมฯ