JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

คณะกรรมการบริหาร

 
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง  ปี 2561-2363
 
 
นายธนาวุฒิ ศิริเรือง
นายกสมาคมฯ
 
      
นายสุทิยา ศิริเจริญ       
อุปนายกฝ่ายบริหาร      
 
    l  
       นายศุภากร ปี่เพาะ
     อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายทนงศักดิ์  เพ็งเพียร
กรรมการและเหรัญญิก

นายเรวัติ  มะนัส
​กรรมการและนายทะเบียน

นายวิเชียร ความคิดดี
กรรมการและเลขานุการ

 

นายภัทรชิรพงษ์ อุปชฌาย์
​กรรมการและปฎิคม

นายพรชัย ประเจริญ

กรรมการฝ่ายบริหาร

 

นายพงศธร  เกตุขาว
กรรมการฝ่ายบริหาร

 
 
 
 ​     
 
 
คณะที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ปี 2561-2563
 
 
นายเฉลิม  ถาวรพานิช
ประธานที่ปรึกษา
 

นายพิทยา  เพชรพลอย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นายยุทธนา  ภู่ทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

นายสมบูรณ์  ภู่เนตร
ที่ปรึกษาด้านวิศวกร